Bjørn Rosten Yrkesretta Opplæring

Dette er nettsiden til Bjørn Rosten – Yrkesretta Opplæring. Det gjøres oppmerksom på at Bjørn Rosten nå ha bitt pensjonist, og i liten grad arrangerer nye kurs. Nettsiden blir likevel stående oppe en tid (oppdatert sommeren 2017).

Yrkesretta Opplæring arrangerer kurs over hele Sør-Norge, og har holdt på med dette i over 20 år. Firmaet holder kurs blant annet i truck, lastebilkran, anleggsmaskinfører, teleskoptruck og stortruck. §48 Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring. §50 Særskilt sikkerhetsopplæring. Varme arbeider.

Yrkesretta Opplæring blir ledet av Bjørn Rosten. Han har over 30 års erfaring fra det private og det offentlige arbeidsliv, derav 8 år som lærer i den videregåendede skolen i Hedmark og Oppland. Rosten er høgskoleutdannet og er i tillegg sentralgodkjent entrepenør. Han er også godkjent takstmann.

Bjørn Rosten har vært medlem av Samferdselsutvalget for Nord-Gudbrandsdalen.

Bjørn Rosten ble den 22.01.2002 serfifisert som Opplæringsbedrift av Norsk Akkreditering. Sertifikat nr OP002: G8: Kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebiltilhenger. T: Løfte – og stablevogner for gods(truck), med permanent førerplass på vogner. M: Masseforflytningsmaskiner med effekt > 15 kv (20,4 hk) – alle typer.

Bjørn Rosten Yrkesretta Opplæring er godkjent av / medlem av:

 

§48 Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring

For følgende arbeidsutstyr skal arbeidsgiver dokumentere sikkerhetsopplæring:

– arbeidsutstyr for hengende last
– personløftere
– hengestillas
– løfte – og stablevogner for gods
– billøftere
– bergingsvogner med utstyr
– trallebaner og maskiner som g?r eller trekkes i føringer
– vinsj og vinsjutstyr
– traktorer med og uten utskiftbart utstyr
– mobile maskiner for jord – og skogbruk
– bærbare kjedesager
– borerigger for bygg-/annleggs- og bergverksdrift
– spikerpistoler
– boltpistoler
– automatiske eller halvautomatiske produksjons-, transport- eller lagringssystemer
– presser
– store vinkelslipere
– betongsager
– høytrykkspylerutstyr
– mobilt betongpumpeutstyr
– peleutstyr
– m.fl.

§50 Særskilt sikkerhetsopplæring

– Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse
– Kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil
– Truck liten, truck over 10 000kg
– Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15kW
– Varmearbeider

Venstres miljøpris

Lørdag 28.oktober 2006 var det et møte om ”Miljø, transport og trafikksikkerhet” på Peer Gynt-gården, Vinstra. Møtet ble arrangert av Oppland Venstre. Her var det innledninger ved: Stortingsrepresentant Borghild Tenden, nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Ordfører i Sør-Fron og leder av regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, Aksel Eng innleder om behovet for utbedring av E6 i midtdalen. Innledning fra Natur og Ungdom og Bjørn Rosten fra Otta Sag og Høvleri A/S innleder om deres arbeid med å få godstransport fra vei til bane.

Men det som var fint; var det som skjedde etterpå: Jeg fikk miljøprisen fra Oppland Venstre. Jeg fikk miljøprisen for mitt «lange arbeid for å flytte godstransport fra vei til jernbane». Det var en fin og hyggelig oppmerksomhet.


Prisen ble delt ut av Venstres stortingsrepresentant i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Borghild Tenden.

Her fra GD.no: